The website is in Dutch. Would you rather see it in English?


Geschreven door Sanne

Wat is de wet- en regelgeving voor drones in België?

Voor het vliegen met drones gelden een aantal regels in België. Het is erg belangrijk dat je van deze wet- en regelgeving op de hoogte bent voor je gaat vliegen met je drone. Bij overtreding van deze regels kun je een boete krijgen en kan je drone in beslag genomen worden.

Houd veilige afstand van personen, (snel)wegen en vliegvelden

Afstand houden

Het is in België verboden om groepen mensen te overvliegen. Houd een veilige vliegafstand van 50 meter van mensenmassa's, maar ook van personen en van goederen. Daarnaast moet je veilige afstand houden van wegen of snelwegen. Ook is het verboden om te vliegen in luchtcorridors, ofwel op vliegroutes van de luchtvaart. Blijf sowieso op 3 kilometer afstand van luchthavens.

Vlieg niet boven risicogebieden

Vlieg niet boven risicogebieden

Als je met je drone gaat vliegen is het tevens verboden om risicogebieden te overvliegen. Hier vallen onder meer industriële complexen, nucleaire centrales en gevangenissen onder. Kijk voor alle gebieden waar het niet is toegestaan om met een drone te vliegen op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Vlieg niet hoger dan 10 meter

Vlieg niet hoger dan 10 meter

Als je je drone gebruikt voor privégebruik en je drone weegt maximaal 1 kilo, dan is het niet toegestaan om hoger te vliegen dan 10 meter. Voor andere klassen gelden andere maximale vlieghoogtes. Als je drone maximaal 5 kilo weegt, vlieg je niet hoger dan 45 meter. Met dit soort drones moet je wel een grotere afstand houden tot obstakels, minimaal 50 meter.

Houd je drone binnen oogbereik

Houd je drone binnen oogbereik

Het is belangrijk voor je eigen veiligheid en die van je omgeving om je drone steeds binnen oogbereik te houden. Houd je daarom ook echt aan de maximale vlieghoogte. Vlieg ook niet in de nacht. Het is dan namelijk moeilijker om je drone goed in de gaten te houden.

Respecteer andermans privacy

Privacy

Tijdens het maken van foto- en filmopnamen met je drone moet je altijd rekening houden met andermans privéleven. Verwittig de buren als je je drone gebruikt in je privé omgeving. Maak geen beelden zolang je geen toestemming hebt gevraagd. Verwijder opnamen waarop zaken zichtbaar zijn die gevoelig kunnen liggen.

Kijk je verzekering na

Verzekering

Als je schade veroorzaakt, ben jij hier als dronepiloot aansprakelijk voor. Kijk daarom in je familiale verzekering na of de schade die veroorzaakt is door of met je drone gedekt wordt. Bereid je ook voor elke vlucht goed voor. Kijk je drone na, raadpleeg het weerbericht en analyseer eventuele hindernissen. Zo voorkom je dat je uiteindelijk duizenden euro's kwijt bent door schade die je zelf hebt veroorzaakt.© 1999 - 2021 - Coolblue N.V.
Beoordeling door klanten: 9,1 / 10 - 15.418 beoordelingen